Välkommen att hyra din cykel

CYKEL

Damcykel 28″ 3-växlad

1 dygn – 110kr
1 vecka – 550kr

BARNCYKEL

Barncykel 24″ 3-växlad

1 dygn – 80kr
1 vecka – 400kr

HJÄLM

Finns i olika storlekar

1 dygn – 10kr
1 vecka – 50kr

BARNKÄRRA

1 dygn – 100kr
1 vecka – 500kr

BARNSTOL

1 dygn – 30kr
1 vecka – 150kr

CYKELKÄRRA

1 dygn – 90kr
1 vecka – 450kr

STÖLDSKYDD

Om cykeln skulle bli stulen under uthyrningstiden, ersätts densamma av hyrestagaren till sitt fulla värde till Gotland By Bike AB.

Om hyrestagare vid avhämtande köpt en stöldskyddsförsäkring betalar han/hon endast en självrisk som är 1000 SEK.

Kravet är att cykeln varit låst vid stöldtillfället och hyrestagare överlämnar nyckel till cykelns lås samt kopia på stöldanmälan hos polisen till Gotland By Bike AB. Återfinns cykeln tillfaller den Gotland By Bike AB. Hyrestagaren betalar aldrig mer än gällande självrisk vid tecknad stöldskyddsförsäkring. Stöldskyddsförsäkring kan endast tecknas vid bokningstillfället.

1 dygn – 10kr
1 vecka – 50kr

LEVERANS

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att få cykeln leverans till önskad plats, ex. flygplats, hotell etc. 

Ange tid och plats för hämtning/lämning i meddelande.

Priserna gäller utkörning/hämtning inom Visby. För prisuppgift utanför Visby ange plats i meddelandet.

Enkel väg – 50kr
Tur & Retur – 100kr

BAGAGEHANTERING

Vi erbjuder våra kunder möjligheten till förvaring av bagage. 

Ange ankomsttid och antal väskor i meddelande.

För prisuppgift var vänlig kontakta oss.

För prisuppgift var vänlig kontakta oss.

Almedalsveckan 2020

För bokning till Almedalsveckan v.27 ber vi er kontakta oss på info@gotlandbybike.com.

Hyresbeloppet erläggs i förskott utan anfordran och senast vid hyrestidens början.

Hyrestiden upphör utan uppsägning på den dag till vilken hyra betalats och då skall hyresföremålet återlämnas utan anfordran. Sker ej återlämnande är ägaren tre dagar efter det att hyrestiden utgått berättigad till att återtaga hyresföremålet på kundens bekostnad om inte särskilda skäl talar däremot.

Ägaren äger rätt att debitera kunden hyra för tiden dröjsmålet varar. Om dröjsmålet medför att detta ej kunnat utnyttjas till annan kund för den därpå följande perioden äger ägaren rätt att debitera den kund som är i dröjsmål en veckas hyra oavsett att dröjsmålet är kortare än denna tid.

Hyresföremålet får icke utlånas, överlåtas, uthyras eller säljas av kunden. Det åligger kunden att hålla ägaren helt skadeslös med anledning av eventuella krav på grund av skador, som genom brukande av hyresföremålet förorsakats på sak eller person.

Kunden är skyldig att vårda hyresföremålet väl och är ansvarig för skador som uppkommer under hyrestiden. Skada skall omgående anmälas till ägaren. Kunden står även risken för att hyresföremålet förkommer under hyrestiden.

Ägaren äger påfordra att hyresföremålet av kunden hålles försäkrat under hyrestiden. Kunden har därvid att vid anfordran uppvisa giltigt försäkringsbrev. (Gäller försäkringspliktigt fordon, ej cykel).

Ägaren svarar för att hyresföremålet utlämnad i funktionsdugligt skick. Vid försummelse härvidlag skall hyresföremålet bytas och/eller skälig hyresreduktion erhållas.

Eventuellt erforderliga transporter av hyresföremålet bekostas av kunden.

BESÖK VÅR BUTIK I VISBY

18 JUNI – 26 AUGUSTI
VARJE DAG 09.00 – 18.00

GOTLAND BY BIKE
Färjeleden 14
621 58, Visby

KONTAKTA OSS

info@gotlandbybike.com
(+46) 76 301 00 10

GOTLAND BY BIKE AB
Kittelgatan 23
621 53, Visby

© 2019 Gotland By Bike AB